Mga batas ng ibat ibang relihiyon

Ito ang pinaka-karaniwang maririnig mo na reklamo o batikos ng mga taga-ibang relihiyon tungkol sa ating pananampalataya. Bakit kuno may mga larawan tayo eh ayon sa nakasulat sa Exodo 20 ay bawal ang paggawa ng anumang larawan at ang pagsamba sa mga ito. Heto ang ilang mga halimbawa ng dapat isasagot ninyo kung sakaling makakaenkwentro kayo nito sa inyong mga kakilala o kaibigan. Bakit kayo gumagawa ng larawan?

Mga batas ng ibat ibang relihiyon

Would you like to merge this question into it? MERGE already exists as an alternate of this question. Would you like to make it the primary and merge this question into it? MERGE exists and is an alternate of. Napakaraming relihiyon dito sa Pilipinas, ang nakarehistro sa gobyerno ay mahigit na isang libong samahan o relihiyon tulad ng: Iglesia katolika or Roman Catholic 2.

Napakaraming klase na Born again 3. Marami ding klaseng Iglesia ni Cristo 4. Maraming klaseng Church of Christ 7.

Mga batas ng ibat ibang relihiyon

More than 86 percent of the population is Roman Catholic, 6 percent belong to various nationalized Christian cults, and another 2 percent belong to well over Protestant denominations.

In addition to the Christian majority, there is a vigorous 4 percent Muslim minority, concentrated on the southern islands of Mindanao, Sulu, and Palawan. Scattered in isolated mountainous regions, the remaining 2 percent follow non-Western, indigenous beliefs and practices.

The Chinese minority, although statistically insignificant, has been culturally influential in coloring Filipino Catholicism with many of the beliefs and practices of Buddhism, Taoism, and Confucianism. The pre-Hispanic belief system of Filipinos consisted of a pantheon of gods, spirits, creatures, and men that guarded the streams, fields, trees, mountains, forests, and houses.

Bathala, who created earth and man, was superior to these other gods and spirits. Regular sacrifices and prayers were offered to placate these deities and spirits--some of which were benevolent, some malevolent.

Wood and metal images represented ancestral spirits, and no distinction was made between the spirits and their physical symbol. Reward or punishment after death was dependent upon behavior in this life. Anyone who had reputed power over the supernatural and natural was automatically elevated to a position of prominence.

Every village had its share of shamans and priests who competitively plied their talents and carried on ritual curing.

Many gained renown for their ability to develop anting-anting, a charm guaranteed to make a person invincible in the face of human enemies. Other sorcerers concocted love potions or produced amulets that made their owners invisible.

Upon this indigenous religious base two foreign religions were introduced -- Islam and Christianity -- and a process of cultural adaptation and synthesis began that is still evolving.

Spain introduced Christianity to the Philippines in with the arrival of Miguel Lopez de Legaspi.

P.S. tungkol sa Estatwa, Larawan, Imahen ng mga katoliko

Earlier, beginning inIslam had been spreading northward from Indonesia into the Philippine archipelago. By the time the Spanish arrived in the 16th century, Islam was firmly established on Mindanao and Sulu and had outposts on Cebu and Luzon.Ito ay nagpapakita ng pagkakakilanlan ng bawat pangkat o grupo ng mga tao.

Dito rin naipapakita ang pagkakaiba-iba ng bawat pangkat. May kani-kanila silang orihinal na talento sa iba’t ibang larangan. mga rehiyon sa pilipinas 1. mga rehiyon sa pilipinasregion i region ii region iii region iv - aregion iv - b region v region vi region viiregion viii region ix region x region xiregion xii region xiii car armm ncr.

Mga Relihiyon sa Asya Relihiyon- sistema ng pagsamba o paniniwala sa mga bagay na itinuturing na banal. Sa Asya nagsimula ang mga pangunahing relihiyon ng daigdig. /5(5). Hindi dapat magbalangkas ng batas para sa pagtatatag ng relihiyon, o nagbabawal sa malayang pagsasagamit nito.

Kagawad ng Kapulungan ng mga Kinatawan ang sino mang tao matangi kung siya ay katutubong ipinanganak na mamamayan ng Pilipinas at, sa mga araw ng halalan, ay dalawampu't limang taong gulang man lamang, .

Relihiyon Ang mga Relihiyon sa Pilipinas Ang mga Pilipino ay may paniniwala sa Diyos. Nananalangin sila sa Kanya. Nagpapasalamat sila sa mga ibinigay Niyang biyaya sa kanila.. Ang iba't ibang mga pag-aaral ay nagmungkahi na ang pag-iisip batay sa intuisyon at pangangatwirang induktibo ay tumataas sa pagkakaroon ng paniniwalang relihiyon at mas konserbatibong mga paniniwala.

Ano ang mga Relihiyon sa Pilipinas