Pagdulog sa pag unawa ng mga teksto sa iba t ibang disiplina

Sa lawak ng mapaglalapatan ng humanismo, mapapangkat ito sa tatlo: Sa ganitong klasipikasyon kabilang sina San Agustin at Alcuin.

Pagdulog sa pag unawa ng mga teksto sa iba t ibang disiplina

Balita tungkol sa pulitika, isports, lagay ng panahon at marami pang iba. Karaniwang hinahanap natin ang balitang nauukol sa ating interes at pangangailangan. Napakarami na nating mapagkukunan nito, halimbawa nito ay ang dyaryo at telebisyon.

Mahalaga na alam ng bawat isa ang napapanahong balita upang maalaman nila ang mga napapanahong pangyayari sa ating kapaligiran. Halimbawa, kung ang isang tao ay alam ang nangyayari sa kanyang paligid, tulad ng di magandang lagay ng panahon, ay maaari siyang makapaghanda, nang sa gayon ay maiwasan ang higit na kasakunaan.

Mahalagang malaman ito ng mga estudyante ng kursong Mass Communication sa La Verdad Christian College-Caloocan dahil parehong nagagamit at napagkukunan ng balita ang dyaryo at telebisyon.

Hangad lamang ng mananaliksik na ito na magkaroon ng interes ang mga estudyante na pag-aralan at bigyang pansin ang mga pinagkukuhanan ng balita.

Nais ng mananaliksik na ito, na maipakita ang kahalagahan ng dyaryo at telebisyon pagdating sa pagbabalita. Idagdag pa ang katotohanan na ang makabagong teknolohiya ay nagagamit na sa larangan ng pagbabalita. Ipinapakita ng pananaliksik na ito, na ang responsableng pagbabalita ay dapat na makita sa dyaryo at telebisyon.

Dito ay iisa-isahing ilahad ang kahalagahan ng balita at ang pagkakaiba ng pamamaraan ng pagbabalita sa dyaryo at telebisyon. Kung papaano nakatutulong ito sa mga estudyante at bakit mahalaga na makakuha sila ng mga tamang balita at impormasyon. LAYUNIN NG PAG-AARAL Pangunahing layunin ng pananaliksik na ito, ay alamin ang pagkakaiba ng dyaryo at telebisyon sa pamamahayag ng balita, kung papaanong ang balita ay nakatutulong sa pangaraw-araw nating buhay, at nang mapagtimbang ito ng mga estudyante na maaaring makatulong sa kursong kanilang pinag-aaralan.

Sinagot ng pananaliksik na ito ang mga sumusunod na katanungan: Ano ang pagkakaiba ng dyaryo at telebisyon? Sa papaanong paraan nakatutulong ang dyaryo at telebisyn sa pag-aaral ng mga estudyante? Ilang bahagdan ng mga estudyante ang mas gustong gamitin ang dyaryo at ilang bahagdan naman ang nagsasabing mas gusto nilang gamitin ang telebisyon bilang mapagkukunan ng balita?

Bilang isang Pilipino at mamamayan ng nating bansa, ay gusto nating nalalaman kung ano na ang kalagayan ng ating bansa at buong mundo. Mahalagang malaman natin ang balita dahil sa panahon ngayon, maraming pagbabago at nmahahalagang pangyayaring nagaganap.

Dapat na alam natin ang mga napapanahong pangyayari upang hindi tayo mapag-iwanan ng panahon. Karaniwan nating nakukuha ang mga impormasyon at balitang ito sa dyaryo at telebisyon, na ginagamit ng midya upang ipalaganap ang balitang nakalap ng mga mamamahayag.

Kaya nagkaroon ang mananaliksik na ito, ng interes na alamin ang higit na epektibo sa dyaryo at telebisyon, pagdating sa pamamahayag ng balita. Nagagamit ng mga estudyante ang dyaryo at telebisyon, sa kursong kanilang pinag-aaralan ang mga impormasyong nakukuha nila sa balita. Ang isang estudyante na nag-aaral ng kursong Mass Communication ay dapat na hindi nahuhulisa pag-alam ng mga napapanahong balita.

Pagdulog sa pag unawa ng mga teksto sa iba t ibang disiplina

Kaya mahalagang pag-aralan ang mga pinagkukunan nito, dapat na makatiyak na mga tamang impormasyon ang kanilang nakukuha. Higit na makatutulong ang pananaliksik na ito, at ang ginawang paghahambing sa dyaryo at telebisyon, na malaman kung saan mas nagtitiwalang kumuha ng balita ang mga mag-aaral.

Isinasaalang-alang lamang dito ang opinyon ng mga estudyante ng kursong Mass Communication sa loob ng paaralang La Verdad Christian College Caloocan.

Hanggang dito lamang ang saklaw ng pananaliksik na ito at hindi na masyadong palalawakin pa. Ang paghahambing sa dyayo at telebisyon bilang instrumento ng midya sa pagpapahayag ng balita, ay isa sa mga tatalakayin sa pananaliksik na ito.

Ito ay isang uri ng panitikan na nagbibigay impormasyon ukol sa mga napapanahong pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Ito ay isang uri ng babasahin na naglalaman ng mga napapanahong balita. The Similarities and Variations of Print and tv Media News is more prone to be reported if meets among the following characterisitics: Dependent on national importance like the presidential agenda would normally be going to the leading page anyway, however the article is positioned within the layout having a large jump seven pages later.

CNN, of media tycoon Ted Turner, rose to fame and integrity using its aggressive coverage from the Gulf war in Because the first hour cable news outlet, CNN is really a primary supply of news for a lot of Americans.

Newspapers, while full of medium, are only able to attract one consumer at any given time.at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik Hands-out #2 para sa Seksiyon F1 at Seksiyon F2 Mga Teorya sa Pagbasa (Pagdulog sa Pag-unawa ng mga Teksto sa Ibat Ibang Disiplina.

Finance Thesis CHAPTER 1-INTRODUCTION 1. Pagtuturo ng filipino (1) 1. Iba’t ibang terminolohiya sa pagtuturo at pagkatuto 2. Pagdulog nosyonal/functional • Estratehiyang komunikatibo • > tunay na paggamit ng wika sa tulong lamang ng mga kaalaman at tuntuning pambalarila, ayon sa konteksto ng hangarin, sitwasyon at pangangailangan.

• > learner-centered 3.

Federalismo sa Iba't Ibang Wika

Teorya sa Pagbasa (Pagdulog sa Pag-unawa ng mga Teksto sa Iba’t Ibang Disiplina) 1 Nagbabago ang teorya o pagdulog sa pagbasa ng teksto sa iba’t ibang disiplina. Nagaganap ang pagbabago mula sa tradisyonal na pamamaraan na nakapokus lamang sa nakasulat na teksto tungo sa pananaw (Arrogante, et al., a).

FILIPINO 02 (FILI02): Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik Hand-out #2 para sa Seksiyon F1 at Seksiyon F2 Mga Teorya sa Pagbasa (Pagdulog sa Pag-unawa ng mga Teksto sa Iba’t Ibang Disiplina) 1 Nagbabago ang teorya o pagdulog sa pagbasa ng teksto sa iba’t ibang disiplina.

Sa kabuuan, naririto ang talaan ng mga kasanayang dapat mong maipamalas bilang guro ng asignaturang Filipino: Naipakikita ang lubos na pag-unawa sa mga katangian at mahahalagang salik sa pagkatuto ng wika Nauunawaan ang mahahalagang teorya at simulaing pinagbabatayan ng mga lapit at pagdulog sa pagtuturo ng wika Nakapaghahanda ng pang-araw-araw.

Pagdulog Sa Pagunawa Ng Iba't Ibang Disiplina. Akademiko FILIPINO 02 (FILI02): Pagbasa at mla format, (Pagdulog sa Pag-unawa ng mga Teksto sa Iba’t Ibang Disiplina) 1 Nagbabago ang teorya o pagdulog sa pagbasa ng teksto sa iba’t ibang disiplina.

MAED-FLT – FILIPINOTEK